Allertwind – Mindre vindkraftverk

Vindkraftverk för privatpersoner

När man tänker på vindkraftverk tänker man oftast på enorma konstruktioner som är ungefär 10-15 meter breda och 70 meter höga. Det finns dock mindre vindkraftverk som är tillgängliga för allmänheten och som privatpersoner kan använda som sin egen kraftkälla.

Därför ska vi i den här artikeln undersöka vad ett litet vindkraftverk är och var du kan få tag på ett sådant

Vad är ett litet vindkraftverk?

När det kommer till mindre vindkraftverk så finns det olika storlekar med olika kapacitet med hur mycket el de kan producera.

Med ett litet vindkraftverk så kan du producera din egna el som du antingen kan använda själv eller sälja. Fördelen med att kunna producera sin egna el är att du inte blir beroende av någon annan när det kommer till elförsörjningen.

En annan fördel med ett eget mindre vindkraftverk är att om det skulle bli ett större strömavbrott så har du egen el som gör att du inte blir utsatt.

Här nedan kan ni läsa mer om vindkraftverk för privat bruk.

Vindkraftverk för privat bruk.

För dig som skulle vara intresserad av att införskaffa ett eget vindkraftverk så har vi på Allert Wind 21 tre olika vindkraftverk som du kan beställa på vår hemsida.

Dom vindkraftverk som vi erbjuder är: 

  • Vindkraftverk 10 KW
  • Vindkraftverk 2 KW
  • Vindkraftverk 1 KW

För att få veta mer om våra vindkraftverk och hur du kan komma igång med ditt egna vindkraftverk så hittar ni mer information här.

Hur fungerar de?

Vindturbiner fungerar genom att vinden används för att vrida turbinens blad. Ju snabbare vinden är, desto mer el produceras.

Mängden el som ett vindkraftverk producerar beror på ett antal faktorer, bland annat

-Turbinens storlek

-Vindens hastighet och riktning

-Hur ofta den används

-Turbinens ålder

Ska jag skaffa ett stort eller litet?

När du ska bestämma dig för om du ska skaffa ett stort eller litet vindkraftverk finns det några saker du måste ta hänsyn till

När du bestämmer om du ska skaffa ett stort eller litet vindkraftverk måste du ta hänsyn till hur mycket el du behöver. Ett stort vindkraftverk kan producera mer el än ett litet, men det är också dyrare och tar mer plats. Om du bara behöver en liten mängd el är ett litet vindkraftverk ett bättre alternativ.

Den genomsnittliga vindhastigheten i ditt område spelar roll när du bestämmer dig för vilket vindkraftverk du ska skaffa. Ett större vindkraftverk är bättre för områden med högre medelhastighet, medan ett mindre vindkraftverk är lämpligare för områden med lägre hastigheter

Mängden tillgängligt utrymme på tomten är också en viktig faktor. Om du har ett stort område finns det mer utrymme för större vindkraftverk

Om du har en budget och inte vill spendera för mycket pengar kan små vindkraftverk vara det bästa alternativet för dig eftersom de kostar mindre än stora vindkraftverk. Vissa väljer att köpa två eller tre

Varför ska du investera i ett litet vindkraftverk för ditt hem i dag?

Det finns flera skäl till varför du bör investera i ett litet vindkraftverk för ditt hem idag

-För att minska ditt beroende av elnätet och bli mer självförsörjande

-För att skydda dig mot strömavbrott

-För att spara pengar på din elräkning i det långa loppet

-För att bidra till att minska ditt koldioxidavtryck