Allertwind – Mindre vindkraftverk

Vindkraftverkets historia

I det här inlägget så kommer vi att kolla lite närmare på vindkraftverkets historia. Vi kommer också att kolla på hur den har använts och hur den har utvecklats. 

Vind i seglen

Vindkraft kan tyckas vara en modern uppfinning, men människan har utnyttjat vinden i tusentals år. Seglet är den första anordning där vi kan se hur människan använder vindkraften.

När man insåg att vinden kunde användas för att förflytta sig med segelfartyg började människan revolutionera hur hon skulle kunna färdas snabbare på öppet hav.

Människor upptäckte snart att vinden kunde utnyttjas för en mängd olika aktiviteter när segelbåtar blev allt populärare.

Väderkvarnen

Andra konstruktioner, exempelvis väderkvarnen, testades senare när man upptäckte att man kunde använda segel för att fånga vinden.

Även om den inte genererar elektricitet kan vindkvarnen kallas för en tidig form av vindkraftverk. Jordbruket kan nu revolutioneras tack vare väderkvarnarna. Vindkvarnens stora kvarnblad fångade upp vinden och gjorde det möjligt att mala spannmål, pumpa upp vatten och generera mjöl genom att använda den för att vrida en vev.

Nu när vi har lärt oss lite om hur vinden har använts genom historien kanske du är intresserad av att veta vem som uppfann det första vindkraftverket. Du kan läsa mer om det längre ner.

Det första vindkraftverket

Innan man kunde producera el från vindkraftverken så fanns det väderkvarnar men den danska Poul De La Cour ville ändra på detta. Han hade nämligen en idè att utveckla den gamla väderkvarnen så att den kunde börja producera el istället.

Det första vindkraftverket konstruerades av Poul De La Cour 1891 och var världens första. Vindkraftverket hade en diameter på 23 meter och producerade 18 kW effekt. Dagens vindkraftverk har funnits i många år, men deras utveckling har gått dramatiskt framåt under de senaste decennierna.

Idag är vår målsättning: Producera el där den förbrukas. Vi befinner oss på gården Marieberg i Sörmland. Vi har solceller som producerar el. Under månaderna nov, dec, jan, feb producerar solcellerna endast cirka 6% av hela årsproduktionen, samtidigt som vi behöver mycket energi för uppvärmning av bostäder. Det blåser mycket på vintern. Stora vindkraftverk producerar billig el men inte miljövänliga. Vi tror att småskalig elproduktion är miljövänlig.

Vi avser sälja vindkraftverk med turbindiameter 2,8 m. som ej behöver bygglov. Dessa ger 2000 W vid 8 m/s och max 3000W.  Vi hoppas få igång ett på 10-30 kW som dock kräver bygglov.

Lönsamheten att använda vindkraft är mycket beroende på vindläge. Vi säljer nu en väderstation MarQant som är tillverkad i Kina. Bruksanvisning på Svenska. Den visar vindhastighet, vindriktning, Utom-och inomhustemperatur, dito luftfuktighet.senaste dygnets högsta och lägsta dito, veckodag, datum, rätt tid timme och sekund, lufttryck, regnmängd och väderprognos.  Pris: 1875 ink moms. Frakt tillkommer.Offertförfrågan Allert Wind 21 Marieberg 641 98 Björkvik   lars@allertwind21.se  Telefon:070-22 11 998