Allertwind – Mindre vindkraftverk

Högsta vindkraftverken i Sverige

Sverige är ett land som är känt för sin förnybara energi. Faktum är att det i den norra delen av landet finns några av de högsta vindkraftverken i Europa! Dessa turbiner kan dra nytta av de starka vindar som blåser genom området och genererar el som hjälper till att driva hem och företag i Sverige.

Om du är intresserad av att lära dig mer om dessa vindkraftverk, eller om du är nyfiken på hur Sverige använder sig av förnybar energi för att försörja sina invånare, läs vidare.

Vilka är de högsta vindkraftverken i Sverige?

I Sverige så finns det flera platser där man använder sig utav vindkraftverk och vissa av dem är riktigt höga! Det högsta vindkraftverket i Sverige står på Aldermyrberget och det näst högsta finns på Björnberget.

Björnberget ligger i Ånge Kommun och Aldermyrberget ligger i Skellefteå kommun. Vindkraftverket på Björnberget är 220 meter högt och vindkraftverket på Aldermyrberget är imponerande 230 meter högt.

Vad är det för skillnad på stora höga vindkraftverk jämfört med mindre?

Storleken på ett vindkraftverk avgör hur mycket kraft de kan generera. Ju större vindkraftverket är, desto mer el kan den producera.

I allmänhet kan högre vindkraftverk dra nytta av starkare vindar och producera mer el än mindre vindkraftverk. Det är därför man oftast ser större och högre vindkraftverk på platser där det blåser med som t,ex stora öppna ytor eller vid havet.

Hur mycket vindkraft använder sig Sverige av?

I Sverige så används flera energikällor och om du är nyfiken av hur mycket vindkraft som användes av den totala elproduktionen i Sverige förra året 2021 så kommer här en kort svar.

År 2021 bidrog vindkraften med 17 procent av hela Sveriges elproduktion vilket motsvara 27.6 TWh på ett ungefär.

Hur högt vindkraftverk får man ha som privatperson?

När en privatperson köper ett vindkraftverk är det i allmänhet ett vindkraftverk i liten skala med en höjd på ungefär sex meter om det är för det egna hemmet. Om du upprätthåller en verksamhet eller levererar el till en annan gård så kan man installera ett större vindkraftverk på 18, 24 eller 30 meter.

Men i vissa fall kan kommunen ge tillstånd till ett högre vindkraftverk. Detta är ofta fallet för företag som vill bygga vindkraftverk på landsbygden.

De högsta vindkraftverken i Sverige finns i norr, där vindarna är starka och jämna. Dessa vindkraftverk kan dra nytta av de naturresurser som finns i området och genererar el som hjälper till att driva hushåll och företag i Sverige.Om du är intresserad av att lära dig mer om Sveriges förnybara energikällor och vad förnybar energi är så kan du läsa mer om det i vårt inlägg – Vad är förnybar energi? En titt på de olika typerna av förnybara energikällor

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *